Cardioloog H. A. van der Klippe geplaatst op zwartelijstartsen.nl

Met directe ingang is cardioloog H. A. van der Klippe, Westfriesgasthuis geplaatst op zwartelijstartsen.nl

Deze arts weigert adequate informatie,  adequate diagnostiek en adequate behandeling aan slachtoffer medische fout van collega-artsen.  Hij weigert medicijnen, betablokkers en antihypertensiva voor te schrijven, ondanks medische indicatie, in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Mist iedere vorm van empathie.
Sinds sept. 2009 heeft SIN-NL toestemming van de Nederlandse rechter tot publicatie  van namen van falende artsen op zwartelijstartsen.nl