Bij sluiting SEH Ruwaard vallen 2000 patiënten buiten 45 min. bereikbaarheid

21 mei 2013 door: Skipr Redactie bron: www.skipr.nl

Sluiting SEH Ruwaard treft tweeduizend patiënten
Als het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse spoedeisende hulp en acute verloskunde afstoot, dreigen circa tweeduizend inwoners buiten de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten te vallen.
Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Schippers baseert zich op berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mochten de spoedeisende functies van het Ruwaard verdwijnen, dan moeten de zorgverzekeraars zorgen voor alternatieven. De minister denkt in dit verband ondermeer aan de inzet van extra ambulances.
Toezicht
Uit de brief blijkt ook dat het verscherpte toezicht op het Ruwaard met twee weken is verlengd tot begin juni. Naar aanleiding van de calamiteiten op ondermeer de afdeling cardiologie stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het ziekenhuis medio november voor zes maanden onder verscherpt toezicht. Het Ruwaard heeft volgens Schippers “aantoonbare verbeteringen in de patiëntenzorg” bewerkstelligd. De inspectie maakt nu de balans op en neemt deze week een besluit over de wijze waarop het toezicht verder invulling krijgt.
Liquiditeit
In reactie op de vraag of de liquiditeitspositie in gevaar is laat Schippers namens het ziekenhuis weten dat de lonen inclusief vakantiegeld naar behoren in de maand mei wordt betaald. Het ziekenhuis is daarnaast in overleg met enkele investeerders.