Bereid U voor: adviezen na een medische fout

-Maak zelf eerst een chronologisch verslag van de feiten en beschikbare documenten

1. Verzamel schriftelijke informatie van de artsen en verpleegkundigen over de feiten en verzamel documenten en orden deze :
vraag medische dossiers op bij de huisarts, bij de behandelend arts en het verpleegkundig dossier bij het ziekenhuis.

2. Voer de communicatie schriftelijk, per brief en stuur deze per fax of per aangetekende post zodat U bewijs van verzending hebt, of per email.

3. Ga zo mogelijk niet in gesprek met artsen, zeker niet alleen, maar altijd met een persoon aan Uw zijde die bereid is om op schrift het verslag van het gesprek dat U zelf maakt te ondertekenen met naam en handtekening.
Artsen doen namelijk wel mondeling uitspraken over eventuele eigen fouten , maar zetten dit vrijwel nooit op schrift….

4. Recent werd op de tv een uitzending getoond van John van den Heuvel Rechtgezet bij RTL 4 waarin een slachtoffer van een medische fout daarom gesprekken met de arts had opgenomen en kon aantonen dat de arts wel degelijk zijn fout had toegegeven.

Wees heel voorzichtig met het geven van Uw vertrouwen aan de betrokken artsen.
Bereid U zo goed en zo volledig mogelijk voor.
Lees svp ook de documenten met adviezen op de home pagina van www.sin-nl.org