Belangenverstrengeling Marjanne Sint topvrouw STZ ziekenhuizen en zorgverzekeraar

MarjanneSint

 

 

 

 

Marjanne Sint (voormalig voorzitter van de PvdA) blijkt een belangrijke dubbelrol in de gezondheidszorg te spelen. Zij heeft twee zeer belangrijke functies, naast de functie van president-commissaris BNG-bank.
Sinds april 2014 is Sint voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ), zie website stz.nl
De vereniging bestaat uit 27 leden, ziekenhuizen. De STZ-ziekenhuizen leveren gezamenlijk circa 40 procent van de ziekenhuiszorg in Nederland. bron: skipr.nl
Van 2007 tot 2014 was zij CEO van Isala klinkieken Zwolle.

Tevens is Marjanne Sint  sinds juli 2014 lid van de Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar de Friesland, zie website de Friesland.

Gezien het feit dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars  grote eigen financiële belangen hebben, naast enorme verantwoordelijkheden voor hun patiënten en verzekerden, is deze  vorm van belangenverstrengeling in de persoon van Marjanne Sint volstrekt onaanvaardbaar.

Het is niet uitgesloten dat ook bij andere zorgverzekeraars topmensen van ziekenhuizen belangrijke posities -officieel of onofficieel- bekleden bij zorgverzekeraars.
Dit kan mede verklaren waarom zorgverzekeraars tot nu toe klakkeloos alle facturen van falende artsen en ziekenhuizen betalen, ongeacht het resultaat van de medische behandelingen, zelfs als er sprake is van aantoonbare medische fouten. Geen wonder dat de kosten in de gezondheidszorg torenhoog zijn.
Hoe dan ook deze iedere vorm van belangenverstrengeling dient vermeden cq bestraft te worden.
Rest de vraag wat de jaarlijkse inkomsten zijn van deze “dame”.
Zij was overigens van 1987 tot 1991 voorzitter van de PvdA………

—————

Marjanne Sint LinkedIn

President-commissaris bij BNG Bank

Utrecht en omgeving, Nederland
Gezondheidszorg
Huidig
 1. BNG Bank,
 2. NL Healthcare,
 3. Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
Vorig
 1. BNG Bank,
 2. Bouwinvest,
 3. Isala klinieken
Opleiding
 1. IMEDE, Managing Marketing
500+ connecties

Word lid van LinkedIn en krijg toegang tot het volledige profiel van Marjanne Sint. Het is gratis!

Als lid van LinkedIn maakt u deel uit van een netwerk van 400 miljoen professionals die connecties, ideeën en carrièrekansen delen.

 • Bekijk wie u allebei kent
 • Word voorgesteld
 • Neem rechtstreeks contact op met Marjanne Sint

Samenvatting

Ik heb een brede en langjarige ervaring in de publieke sector en het openbaar bestuur, naast een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt. Daardoor, en door mijn ervaringen als commissaris en toezichthouder bij diverse organisaties in heden en verleden, heb ik kennis van en ervaring met de bedrijfsmatige aspecten van organisaties. Mijn achtergrond als econoom, mijn analytisch vermogen en mijn veelzijdige leidinggevende en toezichtfuncties maken mij bij uitstek geschikt voor het adviseren over en leiding geven aan complexe veranderingstrajecten.

Ik ben op mijn best als het krachtenveld complex is, denkkracht en improvisatie vereist zijn en verschillende belangen op één lijn moeten worden gebracht. Mijn hart en belangstelling liggen in de publieke sector, waarbij ik de overtuiging heb dat juist daar zakelijkheid en doelgerichtheid van belang zijn voor het optimaal functioneren.

Ervaring

 • President-commissaris

  BNG Bank
  – heden (3 maanden)Den Haag en omgeving, Nederland

  BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De bank bedient krachtens de statuten primair de Nederlandse publieke sector. Klanten zijn onder andere gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen. De bank stelt zich op als betrokken partner en heeft als strategische doelstelling duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van het realiseren van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Hiertoe streeft BNG Bank een excellente kredietwaardigheid en een adequate risicobeheersing na, gekoppeld aan een scherpe inkooppositie op de geld- en kapitaalmarkt en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De rating van BNG Bank is gelijk aan die van de Nederlandse staat (S&P AAA met outlook stable).
  BNG Bank valt onder rechtstreeks toezicht van de ECB. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het uitoefenen van het bankbedrijf binnen de statutaire doelstellingen van de bank en conform de eisen die door de ECB zijn gesteld. De Raad telt negen leden, met een achtergrond in de publieke en/of financiële sector. De leden zijn op geschiktheid getoetst door DNB/ECB.

 • Voorzitter Raad van Commissarissen

  NL Healthcare
  – heden (1 jaar 8 maanden)
 • Voorzitter

  Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
  – heden (1 jaar 10 maanden)Utrecht en omgeving, Nederland

  In de STZ werken 28 grote opleidingsziekenhuizen samen op het gebied van topklinische en topreferente zorg, opleiding en onderwijs aan medische professionals, patiëntgericht onderzoek en innovatie en organisatie van de zorg. De algemene ledenvergadering en het bestuur bestaat uit ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten, waarmee de STZ hét platform is voor idee-ontwikkeling inzake modernisering van de ziekenhuiszorg, de medische opleidingen en onderzoek, innovatie en kennisvalorisatie.

 • Voorzitter

  Transitieautoriteit Jeugd
  – heden (1 jaar 10 maanden)

  De Transitieautoriteit is opgericht om ervoor te zorgen dat onmisbare vormen van jeugdhulp niet tussen wal en schip vallen nu gemeenten verantwoordelijk worden voor het inkopen van jeugdzorg en jeugdhulp. De autoriteit kan bemiddelen tussen organisaties en gemeenten, adviseren bij de inkoop van functies waarvan de continuïteit mogelijk onder druk komt, organisaties adviseren bij sanering en advies uitbrengen aan de bewindslieden over te nemen bestuurlijke maatregelen. De Transitieautoriteit is voor drie jaar opgericht bij Instellingsbesluit van de staatssecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie.

 • Lid Raad van Commissarissen

  De Friesland Zorgverzekeraar
  – heden (1 jaar 7 maanden)
 • Voorzitter van het bestuur

  PBLQ
  – heden (2 jaar 1 maand)
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

  BNG Bank
  (3 jaar 4 maanden)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

  Bouwinvest
  (7 jaar)
 • Voorzitter Raad van Bestuur /CEO

  Isala klinieken
  (7 jaar 2 maanden)

  Het ziekenhuis weer winstgevend maken. Op basis van een gezonde business case een financiering regelen van 475 mln euro voor nieuwbouw en het sluiten van een contract met een bouwconsortium. De organisatiestructuur aanpassen door de artsen een meer centrale plaats te geven bij het besturen van het ziekenhuis.

 • Secretary General / CEO

  Ministry of Housing and Environment
  (6 jaar 6 maanden)

  Ambtelijke leiding van het departement en lid van het SGO (overleg van secretarissen-generaal) dat gezamenlijk sturing geeft aan de Rijksdienst. Deelname aan interdepartementale commissies en leiding aan ambtelijke voorbereiding van parlementaire onderzoeken (naar de vuurwerkramp in Enschede, de bouwfraude en de Schipholbrand). Verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Nederlandse inbreng en vertegenwoordiging van Nederland in de Milieuraad ten tijde van het Nederlands voorzitterschap van de EU, waarbij staatssecretaris Van Geel voorzitter was van de EU Milieuraad.

 • Senior Consultant

  Berenschot
  (7 maanden)

  Diverse opdrachten voor onder andere het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Almere en de gemeente Gemert-Bakel.

 • Gemeentesecretaris / CEO

  City of Amsterdam
  (5 jaar)

  Eerste adviseur van het College van B&W van Amsterdam en secretaris van de gemeenteraad. Tevens hoogste ambtenaar en eerstverantwoordelijke voor de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Amsterdam. Voorts intensieve betrokkenheid bij het de intergemeentelijke samenwerking binnen de Regio Amsterdam.

 • Directeur Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening

  Ministerie van BZK
  (3 jaar 3 maanden)

  Leiding geven aan een directie van ca. 100 medewerkers, gericht op regiovorming, samenwerking van gemeenten en met de VNG en de daartoe benodigde informatie-infrastructuur.

Ervaring in vrijwilligers- en liefdadigheidswerk

Goede doelen die Marjanne Sint belangrijk vindt:

 • Kunst en cultuur
 • Kinderen
 • Politiek

Onderscheidingen en prijzen

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau

  Z.M Koning Willem-Alexander
 • Ridder in de Orde van Oranje Nassau

  H.M Koningin Beatrix
 • Zorgmanager van het Jaar 2010

  Zorgvisie

Talen

 • Engels

Vaardigheden

 • Non-profits
 • Management Consulting
 • Coaching
 • Leadership Development
 • Research
 • Executive Coaching
 • Program Management
 • Team Building
 • Operations Management
 • Event Management
 • Analysis
 • Teaching
 • Management
 • Project Management
 • Organizational Development
 • Strategy
 • Policy

Opleiding

 • IMEDE, Managing Marketing

 • Universiteit van Amsterdam / University of Amsterdam

  Master of science, Economics

  Activiteiten en verenigingen: Student-assistent bij Wim Duisenberg en Dick Meijs van 1970 tot 1974