Beëindiging aanwijzing Care Residence Zonnestraal Hilversum februari 2017

Op 8 febr. 2017 publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg dat de aanwijzing tegen Care Residence Zonnestraal beeindigd was, zie onderstaand bericht.
—————
Instelling bevel/aanwijzing | 08-02-2017

Rapport of brief naar aanleiding van het geven, verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing.

Een bevel wordt door de inspectie zelf afgegeven aan een instelling of solistisch werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing legt de inspectie een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).