Artsen pleiten voor uitstel elektronisch patiëntendossier

Commentaar SIN-NL
Inmiddels is duidelijk dat artsen de invoering van het EPD willens en wetens proberen uit te stellen.
Reden: hierdoor zullen collega’s en patiënten de inhoud daadwerkelijk kunnen lezen en zullen onvolkomenheden in de medische zorg en verslaglegging duidelijk naar voren komen.
Het belang van falende artsen gaat boven het belang van zorgbehoevende patiënten.

—————————

 Artsen pleiten voor uitstel elektronisch patiëntendossier

Stel het elektronisch patiëntendossier uit, want het is nog niet haalbaar. Dat zegt artsenverbond KNMG dinsdag, op de dag dat de Eerste Kamer over de plannen praat.

In het voorstel staat dat patiënten moeten kunnen aangeven wie welke informatie over hen mag zien. ”Die vereisten zijn op dit moment niet uitvoerbaar”, aldus de KNMG.

De huisartsenvereniging (LHV) had vorige week ook voor uitstel gepleit. De beide organisaties willen dat er eerst onderzoek komt of het bepalen wie wat mag zien gevolgen heeft voor de ‘zorgpraktijk’.

In de loop van 2017 moet dat duidelijk worden. Pas dan zou de Eerste Kamer het voorstel moeten behandelen, vinden artsen en huisartsen.

Privacy First

Ook de groepering Privacy First ziet niets in de plannen. Tot de tijd dat gerichte toestemming kan, wil de minister namelijk dat mensen algemene toestemming geven, dus dat elke zorgverlener toegang krijgt tot alle medische gegevens.

Onacceptabel, vindt Privacy First. Daarom zou de Eerste Kamer de wet moeten aanpassen of uitstellen.