Arts Zylicz doet aangifte wegens belediging tegen Sophie Hankes ivm haar vader Lubertus Hankes.

Stand van zaken januari 2012 idem aan stand van zaken najaar 2010.

Update najaar 2010:
Het blijkt dat Zylics een ernstige fout heeft gemaakt bij zijn aangifte.
Hierdoor is de aangifte tegen Sophie Hankes geseponeerd.
Overigens hadden de politie, de Officier van Justitie en de rechtbank de fout moeten opmerken.
Dit betekent dat de politie Sophie Hankes ten onrechte heeft opgeroepen.
Dit betekent dat de Officier van Justitie geen dagvaarding had mogen uitbrengen.
Dit betekent dat de rechtbank Utrecht Sophie Hankes niet had mogen oproepen.
Fout op fout op fout.
Maar noch politie noch het Openbaar Ministerie noch de rechtbank hebben excuses aangeboden.

Persbericht 31 maart 2009:
Op 30 maart 2009 informeerde de politie te Utrecht Sophie Hankes dat de arts Zibgniew (Ben) Zylicz op 20 juni 2008(!) aangifte tegen haar heeft gedaan wegens laster, smaad en belediging inzake het overlijden van Lubertus Hankes haar vader januari 2000. Dr Zylicz was verbonden aan hospice Rozenheuvel.
Aanleiding is het bericht op de website van SIN-NL Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland :inzake de handelwijze van dr Zylicz .
Hierin staat dat dr Zylics zonder informatie en zonder verzoek, dus zonder toestemming van de betrokken patiënt en familie-lid, het leven van Lubertus Hankes beëindigd heeft.
De feiten:

Oktober 1999 voerde Sophie Hankes een procedure tegen het UMC Utrecht om overplaatsing naar een ander ziekenhuis te verkrijgen. Bij de behandeling van haar vader sprake was van ernstige medische fouten. Het ziekenhuis wilde een morfinepomp plaatsen en weigerde toegang voor haar vader tot de Intensive Care.. Dit leidde tot grote media-aandacht mede omtrent “omgekeerde euthanasie”.
5 Januari 2000 werd de doodzieke Lubertus Hankes per ambulance naar hospice Rozenheuvel overgebracht. Zylics diende morfine en dormicum aan Lubertus Hankes toe, stopte toediening van vocht en voedsel, bracht hem in coma, en gaf ten slotte per injectie een spierverslapper waardoor Lubertus Hankes op 14 januari 2000 overleed. Dit alles zonder verzoek en toestemming van de patiënt, of Sophie Hankes,
Is er dan sprake van palliatieve sedatie of van moord?

Dr Zylicz weigerde om Sophie Hankes een kopie te geven van de overlijdensverklaring.
Hij heeft geweigerd om haar vragen te beantwoorden. Hij zweeg haar als het ware dood. Sophie Hankes heeft geen procedure aangespannen tegen dr Zylicz.

Dr Zylicz heeft op geen enkele wijze contact met Sophie Hankes gezocht na kennisname van de publikatie op de website. Hij heeft aldus de juridische en met name de strafrechtelijke weg gekozen, hetgeen een laatste redmiddel hoort te zijn. Dit is gedrag een arts onwaardig.
Sophie Hankes ontkent ten stelligste dat zij zich schuldig maakt aan belediging of smaad.
Zowel Lubertus Hankes, zijn echtgenote Regina Hankes-Zwart, overleden in 2002, alsmede dochter Sophie Hankes werden ernstig ziek en invalide door grove medische fouten.

De politie weigert een kopie van de aangifte ter hand te stellen en weigert aan te geven wanneer het Openbaar Ministerie een besluit neemt over vervolging.
Lees: toelichting op het bericht omtrent het beeindigen van het leven van Lubertus Hankes door dr Zylics.

De website www.sin-nl.org vermeldt gerechtvaardigd commentaar en gerechtvaardigde reacties op ernstige misstanden in de gezondheidszorg.
Bij de website www.sin-nl.org staat het maatschappelijk belang voorop.

Nadere informatie:
Mr. Sophie Hankes
Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland www.sin-nl.org
Voorzitter Iatrogenic Europe Unitie-Alliance www.ieu-alliance.eu