Arts mag geen brief over patient aan andere arts sturen zonder expliciete toestemming!

Commentaar SIN-NL
De Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst is heel duidelijk.
De KNMG erkent het zelf. Dit is de hoofdregel. Die hoofdregel luidt: artsen moeten toestemming hebben van de patiënt voor het verstrekken van informatie aan derden
Iedere arts heeft beroepsgeheim. DIt betekent:
Iedere arts heeft toestemming nodig van zijn/haar patient voor het verstrekken van informatie van informatie aan anderen, of dit artsen zijn of niet.
De KNMG probeert de huidige praktijken van artsen te rechtvaardigen door een beroep te doen op “veronderstelde toestemming van de patient” doch dit is nonsens.
Patienten schrikken wanneer SIN-NL hen laat weten dat artsen altijd voordat zij brieven aan andere artsen versturen de ethische, professionele en wettelijke plicht hebben om de concepten voor te leggen aan de patient. Patienten zijn over het algemeen onwetend over hun rechten, en helaas maken veel artsen hier misbruik van.
DIt moet per direct veranderen.
Wij adviseren iedere patient om elke arts waar hij/zij een consult heeft, om een korte schriftelijke verklaring in het medisch dossier te laten opnemen:
Ik verleen geen toestemming voor het mondeling of schriftelijk informeren van een andere arts, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.
Ik wens uitdrukkelijk iedere brief eerst in concept te ontvangen en deze mag pas na mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verstuurd worden naar de geadresseerde, met verzending van kopie naar mij de patiënt.
—————
02 augustus 2017 1 minuut leestijd

Federatienieuws

Mag ik medische gegevens delen zonder toestemming van de patiënt?

 

Praktijkdilemma

 

Casus

Om complicaties te voorkomen, wil ik de ingreep bij een kwetsbare patiënt vooraf doorspreken met medebehandelaars. Ik heb de patiënt geen toestemming gevraagd voor het delen van zijn medische gegevens met andere zorgverleners. Mag ik dit toch doen?

 

 

Advies

Ja, u mag patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. U moet de patiënt wel vertellen dat u zijn gegevens aan collega’s heeft verstrekt en met welk doel. Vertel er ook bij dat zijn gegevens uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toelichting

Het gaat hier om een uitzondering op de hoofdregel in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Die hoofdregel luidt: artsen moeten toestemming hebben van de patiënt voor het verstrekken van informatie aan derden. Deze expliciete toestemming geldt niet voor zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Zij mogen met ‘veronderstelde toestemming van de patiënt’ relevante informatie van de behandelend arts ontvangen.

Medebehandelaars

De WGBO spreekt overigens niet van ‘medebehandelaars’, maar van ‘personen die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken’. Daaronder vallen leden van behandelteams – zoals een fysiotherapeut, diëtist of radioloog – en zorgverleners met een meer ondersteunende functie, zoals een assistente of een verpleegkundige. Ook collega’s die de arts in consult roept vallen hieronder, al zal het lang niet altijd nodig zijn om alle informatie over een patiënt te delen.

Artsen moeten de kring van ‘rechtstreeks betrokkenen’ niet te ruim opvatten. Voor gebruik voor andere doelen dan de behandeling, bijvoorbeeld voor het promotieonderzoek van een medebehandelaar, is afzonderlijke, gerichte toestemming nodig.

Bezwaar

Heeft de patiënt bezwaar tegen het delen van zijn gegevens? Dan mag de arts de informatie niet uitwisselen met medebehandelaars, tenzij de zorgverlening daardoor in gevaar komt.

Vraag? KNMG Artseninfolijn

Bent u arts en lid van een van de federatiepartners van de KNMG, dan kunt u met vragen op ethisch en gezondheidsrechtelijk (juridisch) terrein kosteloos advies krijgen van de KNMG Artseninfolijn. Van maandag t/m donderdag tussen 9.30 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 2823 322. Op vrijdag alleen voor spoedvragen bereikbaar. Alle praktijkdilemma’s vindt u op knmg.nl/praktijkdilemma.

 

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone