Advocaat Rissik van Kuks werkt bij frauderend advocatenkantoor Tiebout te Groningen.

Diverse kranten hebben hierover bericht oa het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant op 13 aug. 2011 en vandaag verscheen een bericht op www.nu.nl:
advocatenkantoor Tiebout is schuldig aan grootscheepse fraude met overheidsgelden, zie Actueel.
Verbaast ons dit? Nee. Wij hebben sinds 2010 ervaring opgedaan met advocaat Rissik behorend bij frauderend kantoor Tieboutadvocaten te Groningen, alsmede met diverse andere advocaten*.
Advocaat Rissik toont zich gewetenloos door falend neuroloog Kuks zodanig bij te staan dat rechter Truus van de Burg-van Geest, rechtbank Utrecht juni 2010 een volkomen juridisch ondeugdelijk vonnis velde omtrent www.jankuks.nl, in strijd met grondbeginselen van Nederlands en Europees recht. Ook stond advocaat Rissik falend neuroloog Kuks bij in het hoger beroep en ….wederom volgde een volkomen juridisch ondeugdelijk vonnis, strijdig met Nederlands en Europees recht.
De fraude door advocatenkantoor Tiebout is zeer ernstig en dit moet onderling al langer bekend zijn geweest.
Waarom is advocaat Rissik niet uit de maatschap getreden?
Waarom heeft hij niet in het openbaar afstand genomen van zijn frauderende kantoorgenoten?
Wie zijn deze frauderende kantoorgenoten?
Diverse andere advocaten hebben blijk gegeven van buitensporige tarieven en/of het stellen van hun eigen belang boven het belang van hun client. De vraag is of er bij hen sprake is van een zekere bezetenheid met geld, verdiend met het leed van onschuldige, weerloze medemensen.
Het is inmiddels bekend dat er nauwe banden zijn tussen de medische en de juridische sector, lees oa het boek Er werd mij verteld over Lucia de B. door Metta de Noo.
Wij raden de lezers aan om gesprekken en afspraken met advocaten eigenlijk altijd per mail vast te leggen en telefonisch overleg te vermijden.
Wij hopen dat het O.M. de aangifte van de Raad voor de Rechtsbijstand zorgvuldig zal onderzoeken en dat adequate strafmaatregelen aan de frauderende advocaten van kantoor Tieboutadvocaten opgelegd zullen worden.
*Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij SIN-NL.

Verder onderzoek leidde ons tot de volgende gegevens verstrekt via de site: www.tiebout.nl
Sybrand Rissik (1959)
Advocaat sinds 1986. Leidinggevend maatschapslid in Roden. Tot de praktijk van Sybrand behoren het insolventierecht, het arbeidsrecht en het algemeen civiel recht. Sybrand: “Ik ben van huis uit een generalist met oog voor de grote lijn. Problemen oplossen voor de cliënt vind ik het belangrijkste.”
Sybrand besteedt veel aandacht aan kwaliteit zowel binnen als buiten het kantoor: hij is aanspreekpunt voor klachten over het kantoor en auditor voor verschillende kwaliteitsbewakingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten. Professionaliteit en betrokkenheid kenmerken Sybrand.
Advocaten Groningen:
Martin Schuring, Björn van Dijk, Annemiek Mulder, Suzan Özsaran, Marlies Swart