Advocaat Rissik van falend neuroloog Kuks wist van fraude van zijn advocatenkantoor.

De website van Tieboutadvocaten vermeldt bij de omschrijving van advocaat S.G.Rissik:
Rissik is aanspreekpunt voor klachten over het kantoor en auditor voor verschillende kwaliteitsbewakingsprogramma’s van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Dus hieruit volgt dat Rissik na de ontdekking van de grootscheepse fraude als contactpersoon heeft gefunctioneerd voor de diverse instanties die bij het onderzoek van de fraude betrokken zijn zoals de Raad voor de Rechtsbijstand.
De stilte van Rissik en zijn kantoor Tieboutadvocaten is opvallend. Niemand neemt afstand van de fraude of van de frauderende kantoorgenoten ook Rissik niet.
Tot op dit moment zijn de namen niet bekend gemaakt. Wel zijn de namen van de kantoorgenoten bekend, zie www.tieboutadvocaten.nl
Verder is het interessant om te vermelden dat de Raad voor de Rechtsbijstand teneinde de kwaliteit van de rechtshulpverlening te waarborgen advocatenkantoren laat onderzoeken door….een advocaat, zoals bv Sybrand Rissik.
Wat kunnen we uit deze casus concluderen? De zelfregulatie van advocaten heeft bij dit kantoor ernstig gefaald.
Overigens is het optreden van Mr. Sybrand Rissik als advocaat van falend neuroloog Kuks niet indrukwekkend te noemen, behalve dat zijn gebrek aan kennis van internetrecht opvallend is. Maar het blijkt dat die kennis voor Kuks en zijn advocaat niet nodig is.
Tot nu toe zijn er vier rechters die bereid bleken om het falen van neuroloog Kuks en zijn advocaat te verdoezelen, door volstrekt ondeugdelijke vonnissen te wijzen inzake de vrijheid van meningsuiting op www.jankuks.nl, in strijd met Nederlands en Europees recht.
Gelijk bekend is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De tijd zal leren of de Hoge Raad zich objectief zal tonen.
Mr S.G. Rissik heeft door het bovenstaande zijn geloofwaardigheid verloren en hij bevindt zich aldus in dezelfde positie als falend neuroloog Kuks.