ACM bekritiseert rol overheid in zorg

De Autoriteit Consument en Markt pleit voor duidelijke spelregels vanuit de overheid. Anders kunnen mededingingsbesluiten verkeerd uitpakken.

Dat zegt ACM in ACM-signaal-2016, dat is uitgebracht tegelijk met het jaarverslag 2015.

Spelregels
Concentratievraagstukken in de zorg zijn zo gecompliceerd dat de ACM moeite heeft een goed besluit te nemen. Dat komt met name doordat de overheid te veel overlaat aan het veld. Deze zelfregulering is niet altijd gewenst, zegt ACM. Soms is er te weinig eensgezindheid over kwaliteitsvoordelen die concentratie van zorg zou bieden. De ACM kan dan niet bepalen of een positief besluit het nadeel van een prijsstijging compenseert. Een woordvoerder: ’Wij kunnen niet om de wettelijke kaders heen. Er zijn duidelijke spelregels nodig.’

Zelfregulatie
ACM vraagt zich af welk signaal voorrang moet krijgen als de overheid zich met verschillende petten op bemoeit met de markt. ACM bewaakt de concurrentie in de zorg met als doel publieke belangen te beschermen. De overheid kiest soms een sturende, soms een toezichthoudende rol en op andere dossiers laat de overheid de markt het zelf uitzoeken. Deze zelfregulering leidt niet altijd tot het beste resultaat. In veel gevallen leidt het tot concurrentiebeperking. Als dat betrekking heeft op prijs en kwaliteit kan er een probleem ontstaan omdat partijen zich daarin juist moeten onderscheiden.

Protonencentra
Een slecht voorbeeld noemt ACM de protonencentra. De overheid heeft vier vergunningen afgegeven en alle vier de centra-in-oprichting zijn van start gegaan. Zorgverzekeraars willen graag gezamenlijk kunnen inkopen en vinden dat er in ons land slechts plaats is voor één centrum. ‘Er is gebrek aan een door de overheid bekrachtigd protocol. Niemand weet precies hoeveel patiënten voor protonentherapie in aanmerking komen. Rapporten spreken elkaar tegen. Als de overheid eerst een indicatieprotocol had opgesteld en dan pas vergunningen had verleend, hadden wij veel meer houvast gehad. Nu kon een mogelijk doelmatigheidsvoordeel van de samenwerking door zorgverzekeraars niet worden aangetoond.’

Spoedzorg
Bij de concentratie van complexe spoedzorg ging het beter. De zorgverzekeraars maakten een plan waar de zorgaanbieders het mee oneens waren. De partijen verschilden van mening over de te hanteren kwaliteitsnormen. Daarmee is het voor de ACM onmogelijk om te bepalen of de voordelen voor de patiënt opwegen tegen de nadelen. Doordat het Zorginstituut uiteindelijk zijn rol heeft opgepakt en bezig is met de formulering van kwaliteitsstandaarden, kan de ACM de belangen beter afwegen en een beter besluit nemen.

Dossier Kwaliteitsnormen Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Zorginstellingen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken…. Lees meer >>

Carina van Aartsen

Redacteur cure