Aantal vrouwen in topfuncties zorg daalt

Het aantal vrouwen dat een topfunctie in de zorg bekleedt is de afgelopen jaren met 6 procent gedaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De daling is opvallend omdat het aandeel van vrouwen in alle ander sectoren juist stijgt.

Ondanks deze daling is de zorg -samen met het onderwijs- met een aandeel topvrouwen van 32 procent nog steeds koploper als het gaat om de bestuurlijke sekseverhouding. Ook laat het aandeel topvrouwen in de sector door de jaren heen opvallende slingeringen zien. Telde Graydon in 2010 nog een percentage van 38 procent, in 2013 was dit na twee jaren lichte daling met maar liefst tien procent terug gezakt tot 28 procent. Sinds 2014 is er juist weer sprake van een geleidelijke groei van telkens een procent (2014: 30 procent, 2015: 31: procent, 2015: 32 procent).

De onderzoekers van Graydon willen zich niet wagen aan een verklaring voor de atypische afname van het aantal topvrouwen in de zorg. Wel benadrukken ze dat die verhouding invloed heeft op de financiële performance en bedrijfsresultaten. “Eerder onderzoek van Graydon naar de impact van het individu op een faillissement heeft uitgewezen dat een overwicht van mannen op topposities een hoger risico op faillissementen betekent”, zegt Marcel van Es, CEO van Graydon.

Bussemaker-norm

De inventarisatie is een reactie op het emancipatiebeleid van minister Bussemaker (OCW). Zij legde dit eerder vast in een wettelijk streven op grond waarvan 30 procent van zowel de bestuurders als de commissarissen van het Nederlandse bedrijfsleven vrouw moet zijn. Om dit proces te bespoedigen lanceerde Bussemaker op 8 februari een app waarin te zien is welke bestuurswisselingen er bij de 200 grootste bedrijven van het land zijn. Bussemaker verwacht dat openbaarheid grote bedrijven zal dwingen om het old boys netwerk gedag te zeggen.

Van de achttien sectoren die Graydon bekeek, komen naast zorg en onderwijs alleen horeca als ook sector cultuur, sport en recreatie, aan de Bussemaker-norm van 30 procent. De bouwnijverheid (14 procent) en de financiële instellingen (19 procent) lopen het meest achter als het gaat om het percentage vrouwen in topfuncties.

Het totale percentage vrouwen in de bestuurskamer komt in de inventarisatie van Graydon uit op 20 procent. Daar staat tegenover dat het aandeel vrouwelijke topbestuurders van 2010 tot en met 2016 over de gehele linie is gestegen met ruim 3 procent. De sterkste toename is te zien in de (afval)water sector (ruim 6 procent) en de sector cultuur, sport en recreatie (bijna 6 procent).