Aangifte tegen dr Zylicz wegens valse aangifte en moord op Lubertus Hankes

Mr Sophie Hankes voorzitter van de organisatie voor slachtoffers van medische fouten SIN-NL heeft op 13 januari 2010 aangifte gedaan tegen dr Zylicz wegens moord op haar vader.
Op 14 januari 2010 heeft Sophie Hankes aangifte gedaan tegen dr Zylicz wegens zijn valse aangifte inzake onderstaande publicatie op de website van SIN-NL omtrent de moord op haar vader.

De Officier van Justitie had eerder bepaald dat onderstaande bekendmaking op de website SIN-NL geen strafbaar feit is en heeft aldus de dagvaarding tegen Sophie Hankes naar aanleiding van de valse aangifte van Zylicz ingetrokken.

Bekendmaking op website www.sin-nl.org:
Lubertus Hankes (1919) vader van Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL is op 14 januari 2000 vermoord door dr Z. Zylics, zie Zwarte Lijst SIN-NL .
Dit is gebeurd door een injectie, nadat dr Zylicz Lubertus Hankes zonder verzoek en zonder toestemming en zonder medische noodzaak in coma had gebracht met morfine en dormicum, alsmede hem geen vocht en voedsel meer liet toedienen. Dr Zylicz heeft zonder ons hierover te informeren palliatieve sedatie toegepast en op het laatst voor mijn ogen mijn vader een injectie gegeven. Een half uur later is mijn vader overleden. Hij is afgemaakt als een hond.

Dr Zylicz heeft de overlijdensverklaring zonder mij hiervan in kennis te stellen eigenhandig ingevuld. Hij heeft herhaaldelijk geweigerd mij een kopie van de overlijdensverklaring ter beschikking te stellen. Daar er geen gerechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden is volstrekt duidelijk dat dr Zylicz heeft ingevuld dat er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak Dit is een volstrekte leugen, daar dr Zylicz hoogstpersoonlijk mijn vader z”l vermoord heeft, aldus Sophie Hankes.