Aanbieding Beginselverklaring IEU-Alliantie aan Minister Hoogervorst op 5 april 2006

Op 5 april 2006 vond een conferentie plaats georganiseerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het kader van de ‘sneller beter’projecten. Aanleiding was het publiceren van het rapport:Het resultaat telt 2004 : prestatie-indicatoren als onafhankelijke graadmeter voor de kwaliteit van in ziekenhuizen verleende zorg. Doel is het verbeteren van patientveiligheid in de toekomst.

Enkele citaten uit de belangrijkste conclusies van het rapport (IGZ, 2006):
-Deze prestatie-indicatoren zijn openbaar en dit stimuleert ziekenhuizen tot ‘spontaan’ beleid om risico’s te detecteren en te minimaliseren. Bij nog persisterende risico’s voor de veiligheid en kwaliteit van zorg kan de inspectie snel en vooral gericht ingrijpen.
-Het registreren van complicaties in een landelijk systeem is nog geen gemeengoed.
-Uitgaande van de minimaal benodigde formatie intensivisten die vereist is om de continuiteit van zorg te bieden, overschatten veel ziekenhuizen het niveau van de IC-zorg die zij kunnen bieden. Dit vormt een directe bedreiging voor de veiligheid van de patiëntenzorg.

Op zich zijn de pogingen om de prestaties van ziekenhuizen openbaar te maken positief en prijzenswaardig. Wie het rapport echter goed leest en de mondelinge uiteenzettingen van de verschillende sprekers kritisch volgde begrijpt dat dit rapport slechts een begin is van datgene wat noodzakelijk is: wettelijk verplichte volledige, onafhankelijke en transparante rapportages van alle ziekenhuizen alsmede van de eerstelijnszorg ter analyse van kwaliteit en medische fouten, om te komen tot systematische preventie. Er is nog een lange weg te gaan. Volgens berekeningen van de IEU-Alliantie gebaseerd op gegevens van de National Patient Safety Agency UK 2005, zie het overzicht van medische fouten:epidemiologie elders op deze website, bedraagt het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland van medische fouten in ziekenhuizen ca 8000 per jaar en treedt per ca 8000 personen permanente schade op. Volgens internationale gegevens zijn ca 50% van de medische fouten te voorkomen.

Sin-NL en de IEU-alliantie zijn van mening dat overheden en professionele organisatie s zich niet alleen op de toekomst moeten richten, maar ook en met name op de huidige situatie. Het is een bekend gegeven dat slachtoffers van medische fouten veelal niet geïnformeerd worden over het optreden van de medische fouten, noch de schade en ….geen vervolgdiagnostiek noch behandeling krijgen uit angst voor juridische procedures. Dit is onmenselijk en onethisch, zie de Beginselverklaring van de IEU-Alliantie. Derhalve heeft Sin-NL de Beginselverklaring van de IEU-Alliantie tijdens deze bijeenkomst aan Minister Hoogervorst overhandigd met het verzoek om de positie van slachtoffers van medische fouten op korte termijn te verbeteren en topprioriteit te geven aan het organiseren van vervolgdiagnostiek en behandeling.

Sin-NL complimenteerde Minister Hoogervorst en Herre Kingma, voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg uiteraard met de initiatieven ter verbetering van patientveiligheid en roept nu op om leiderschap te tonen in het verbeteren van de positie van de iatrogene patiënten. Verbetering van patientveiligheid kan uitsluitend plaatsvinden met directe patiëntenparticipatie. Op de website van Sneller Beter wordt dit beaamd door Minister Hoogervorst en de IGZ. Na afloop tijdens het informeel na-overleg overhandigde Sin-NL de Beginselverklaring aan Nico Oudendijk, waarnemend Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg.

Er waren ca 150 genodigden uit de top van de Nederlandse gezondheidszorg aanwezig. Foto s zijn beschikbaar.

Delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone