Aamgifte valsheid in geschrifte Menzis tegen neuroloog Jansen Steur wegens foute diagnose

14 februari 2012
Een buitengewoon belangrijke ontwikkeling en erkenning voor de activiteiten van SIN-NL.
Menzis erkent dat het stellen en neerschrijven van verkeerde diagnoses in medische dossiers van patienten valsheid in geschrifte is. Dit is een strafbaar feit volgens het Wetboek van Strafrecht.
Bovendien is er sprake van fraude. Neuroloog Jansen Steur cq het ziekenhuis stuurden jarenlang onrechtmatige declaraties naar de zorgverzekeraars, oa Menzis. Jarenlang werd deze valsheid in geschrifte alsmede fraude gewoon gehonoreerd door de zorgverzekeraars. De vraag is in hoeverre radiologen ook betrokken waren bij het stellen van de foutieve diagnoses. De maatschapsleden van Jansen Steur waren door hun zwijgen medeplichtig, en mogelijk de directie en de Raad van Bestuur ook.
Wij begrijpen heel goed van dr Herre Kingma dat hij zwijgt. Destijds was hij Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheiszorg en hij was op de hoogte van het disfunctioneren van Jansen Steur. Nu is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het MST. Kingma heeft een dubbele verantwoordelijkheid.
Waarom duurt het overigens al drie jaar voordat Jansen Steur überhaupt daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd wordt?
Is het Openbaar Ministerie in deze nog serieus te nemen?
NB: Denk aan neuroloog Kuks die ook een foute diagnose stelde en toch een declaratie indiende.
Valt dit onder valsheid in geschrifte en fraude volgens het Wetboek van Strafrecht?