2010: SIN-NL wijst artsen op hun verantwoordelijkheid.

Het jaar 2010 is begonnen en dit biedt voor SIN-NL nieuwe mogelijkheden.
Mede met het oog op wat we bereikt hebben het afgelopen jaar: rechterlijke goedkeuring van de zwarte lijst, rechterlijke toestemming om falend neuroloog Kuks op de zwarte lijst te handhaven, de belangrijke resultaten van het onderzoek van criminoloog Prof. J van Dijk, opname in het concept van de Wet Clientenrechten Zorg van de plicht van de arts tot informatie over de medische fout, zullen wij onze activiteiten voortzetten.
Wij baseren ons hierbij op de wettelijke verplichtingen van artsen zoals onder andere verwoord in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Wij baseren ons hierbij ondermeer op de herhaalde uitspraken van de Orde Medische Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland dd 7 november 2007 en 23 april 2008, de uitspraken van dr Harry Molendijk dd 30 juni 2009 en 15 december 2009.
Artsen en verpleegkundigen hebben ethische, professionele en wettelijke verantwoordelijkheden.
Wij zullen hen daar op aanspreken.
SIN-NL streeft naar:
* eerlijke en volledige informatie over de medische fout en de schade
* goede vervolgbehandeling ter herstel van de schade, voorzover mogelijk
* eerlijke en volledige registratie over de medische fout en de schade
* goede compensatie regelingen via bemiddeling (geen lange dure juridische procedures),op basis van redelijke tarieven
* onafhankelijk onderzoek naar medische fouten en preventie van medische fouten.
Reageer svp via: info@sin-nl.org