18.000 artsen verdwijnen uit BIG-register

Het aantal Nederlandse artsen met een BIG-registratie is per 1 januari  2018 met 18.000 gedaald. Dit meldt het CIBG. De daling is het gevolg van nieuwe eisen voor herregistratie. De cijfers zijn nog niet definitief.

Een woordvoerder van het CIBG meldt deze daling van de inschrijving in het BIG-register in Medisch Contact. Hierdoor is dus een op de vijf van de bijna 90.000 Nederlandse artsen niet langer praktiserend.

Dit percentage is iets lager dan dat van vergelijkbare opschoningen van het BIG-register. Bij fysiotherapeuten, verlos- en verpleegkundigen werd eerder 27 procent uitgeschreven. Ook bij apothekers, tandartsen en psychotherapeuten vonden herregistraties plaats. Hierbij daalde het aantal inschrijvingen in het BIG-register met 26 procent.

2080 uur werkervaring

Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaar opnieuw te laten registreren in het BIG-register. Aanvankelijk zou deze herregistratie dus al op 1 januari 2017 plaatsvinden. Maar in overleg met de KNMG is dit een jaar uitgesteld

Dit uitstel naar 1 januari 2018 was volgens de KNMG nodig om de eisen verder te verhelderen. De uitkomsten van dit overleg met het ministerie zijn opgenomen in het beoordelingskader voor artsen.

In het kort komen deze eisen erop neer dat in vijf jaar tijd 2080 uur werkervaring moet zijn opgedaan. Alleen de werkervaring in de individuele gezondheidszorg en binnen het werkveld van de arts telt mee bij het bepalen van het aantal uren.