Nederlands zorgstelsel excelleert niet

Het Nederlandse zorgstelsel kent geen elementen die internationaal navolging verdienen. Weliswaar doet Nederland het in algemene zin goed, maar onze zorg excelleert op geen enkel punt. Dat constateert adviesbureau KPMG.
Het Nederlandse zorgstelsel wordt vaak geprezen vanwege het solidariteitsbeginsel en de kwaliteit van de geleverde zorg. Toch zijn er volgens Mark Britnell, voorzitter van de Global Health Practice van KPMG, geen elementen uit het Nederlandse systeem die onderdeel zouden moeten uitmaken van ‘het perfecte zorgsysteem’. “Als ik de zorgsystemen in ruim twintig landen bekijk, dan constateer ik dat elementen van de zorgstelsels uit een aantal landen samen het perfecte zorgsysteem kunnen vormen”, stelt Britnell. “Zo past de wijze waarop Israël omgaat met de eerstelijns zorg perfect in het ideale systeem. Datzelfde geldt voor de ouderenzorg in Japan, de keuzevrijheid in Frankrijk, de financiering in Zwitserland, de wijze waarop Australië omgaat met geestelijke gezondheidszorg en de manier waarop de Scandinavische landen de gezondheid bevorderen.”

Nederland heeft echter geen plek in dit ideale systeem. “Nederland doet het in het algemeen goed, maar excelleert op geen enkel punt”, aldus Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg. “Uit onze analyse blijkt dat Nederland in Europa met een bijdrage van 12,4 procent van het bruto nationaal product (BNP) op dit moment relatief gezien het meeste geld uitgeeft aan de zorg.”

Achterblijver

Van Poucke vraagt zich af of dergelijke uitgaven vol te houden zijn, zeker in het licht van het streven om het overheidstekort te beperken tot minder dan 3 procent van het BNP. “De druk op het Nederlandse systeem zal dan ook toenemen”, voorspelt Van Poucke. “Om de kwaliteit van de zorg toch te kunnen handhaven, doet Nederland er goed aan te leren van de wereldwijde ervaringen en bewezen best practices in andere landen. Anders loopt Nederland het risico te verworden van één van de beste jongetjes van de klas tot één van de achterblijvers.

Singapore

“Als we zien hoe bij Singapore erin slaagt om met een bijdrage van slechts 4,9 procent van het BNP aan de zorg een levensverwachting van 83 jaar te realiseren, dan kan menig land hier een voorbeeld aan nemen”, haalt Van Poucke één van de best practices aan. “Het systeem kent een goede balans tussen gezondheid en ouderenzorg en een goede mix tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de burger en de rol van de overheid.”