STZ-ziekenhuizen versterken wetenschappelijke faam

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben de afgelopen vier jaar ruim 20 procent meer wetenschappelijke publicaties geproduceerd. Hiermee scoren de 27 STZ-ziekenhuizen allen ruim boven het wereldgemiddelde.

 De STZ-ziekenhuizen leveren gezamenlijk circa 40 procent van de ziekenhuiszorg in Nederland. Juist deze hoge aantallen patiënten maken de STZ-ziekenhuizen zeer geschikt voor klinisch patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Alle STZ-ziekenhuizen laten een groei van het aantal publicaties zien. Uitschieters zijn het Spaarne Gasthuis (71 procent groei), Medisch Centrum Haaglanden (63 procent groei) en  het Amphia Ziekenhuis (61 procent groei).

Impact

Behalve het aantal onderzoeken is ook de wetenschappelijke impact -gemeten naar het aantal malen dat een onderzoek is geciteerd- gestegen. De zogeheten impactfactor komt wereldwijd op een gemiddeld cijfer van 1. Het STZ-gemiddelde ligt op 1,31. Ook de impactfactor is gestegen ten opzichte van de voorgaande analyse. Alle individuele STZ-ziekenhuizen zitten boven het wereldwijd gemiddelde. Uitschieters zijn het Spaarne Gasthuis (van 1.04 naar 1.43), Medisch Centrum Leeuwarden (van 1.11 naar 1.46) en het St. Lucas Andreas Ziekenhuis (van 1.10 naar 1.42).

Dit blijkt uit een bibliometrische analyse in opdracht van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Deze analyse van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) is gebaseerd op een internationale standaard naar publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, en meet de wetenschappelijke impact. Uit de analyse blijkt dat in de laatste jaren het aantal wetenschappelijke publicaties vanuit STZ-ziekenhuizen met 22 procent is gestegen.

Internationale samenwerking

Het CWTS constateert net als in een eerdere analyse dat samenwerking loont. Naarmate er meer samen gewerkt wordt in internationale met andere ziekenhuizen, waaronder ook academische, neemt de impact toe. Van alle samenwerkingsverbanden van de STZ-ziekenhuizen vindt een kwart van de wetenschappelijke publicaties in internationale studies plaats waarbij er sprake is van een hoge impact. De STZ laat dan ook weten de ingezette lijn om de samenwerking tussen ziekenhuizen en onderzoeksinstituten te bevorderen met kracht wordt gecontinueerd.

Daarbij onderstreept de STZ dat meer en beter onderzoek de patiëntenzorg verbetert. Bij de bundeling van krachten op het gebied van onderzoek met andere ziekenhuizen ziet de STZ een voorhoede rol voor zichzelf weggelegd.