Meldingen astma-exacerbaties bij inhalator Sandoz

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat de werkzaamheid van salbutamol aerosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz in Europees verband moet worden herbeoordeeld. Aanleiding voor dit besluit zijn meldingen over mogelijk verminderde werkzaamheid van deze astma-inhalator bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Salbutamol is voor de behandeling van astma beschikbaar in verschillende inhalatortypen. Zo zijn er multi-/singledose poederinhalatoren en aerosol op de Nederlandse markt. In oktober 2014 heeft fabrikant Sandoz een andere aerosol salbutamol 100 microgram/dosis op de markt gebracht (RVG 34424). Deze aerosol wijkt zowel in uiterlijk van de inhalator als van de samenstelling (RVG 34424 bevat oliezuur) af van een eerdere Sandoz-aerosol op de markt.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de periode januari 2015 tot oktober 2015, na doorvoeren van deze wijzigingen, zeventien meldingen van een mogelijk verminderd effect van de salbutamol aerosol van Sandoz. Bij een aantal patiënten was ziekenhuisopname vanwege een astma-exacerbatie nodig; hieronder waren ook enkele kinderen.