Apothekers corrigeren veel medicatiefouten huisartsen

Apothekers moeten jaarlijks 10 miljoen recepten aanpassen

Apothekers passen jaarlijks 10 miljoen recepten aan, waardoor zij medische problemen en zelfs ziekenhuisopnames voorkomen. De recepten worden hoofdzakelijk door huisartsen uitgeschreven.

 Volgens de apothekersorganisatie KNMP is de check op recepten essentieel, vooral de eerste keer dat een patiënt het middel mee krijgt. Dan checkt de apotheker of de dosering klopt, of het middel veilig is bij deze specifieke patiënt en of er geen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen. Dit leidt tot 40 duizend receptaanpassingen per dag. Jaarlijks overlijden zo’n 1200 mensen in Nederland vanwege medicatiefouten. Vooral ouderen lopen een groot risico omdat ze vaker meerdere medicijnen slikken.

De KNMP heeft op 1 januari  2016 de campagne ‘De eerste keer’ gelanceerd om uit te leggen wat apotheekzorg inhoudt en om agressie aan de balie tegen te gaan. De campagne valt samen met de wijziging op de apotheeknota waartoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit najaar besloot, nadat bleek dat patiënten niet begrepen waarom ze circa zes euro moesten betalen voor het ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit gesprek moest sinds 1 januari 2014 apart op de nota vermeld worden wanneer een medicijn voor het eerst werd meegegeven. Daarvoor maakte het gesprek deel uit van de totale apotheekzorg bij een eerste medicijnverstrekking. Vanaf 1 januari 2016 is dat opnieuw het geval.

Splitsing in tarief

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent zegt blij te zijn blij dat de NZa de splitsing in het tarief heeft teruggedraaid. “Het tarief voor apotheekzorg viel niet meer uit te leggen. Apothekers verdienen hun brood al lang niet meer met de verkoop van medicijnen, maar met de zorg die zij leveren.” Behalve dat apothekers recepten checken, geven zij bij de eerste afgifte ook mondeling informatie, in het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Dat gesprek is verplicht.

————–

KNMP 4 jan. 2016

Apothekers moeten jaarlijks 10 miljoen recepten aanpassen

4 januari 2016

Apothekers passen jaarlijks 10 miljoen recepten aan, waardoor zij medische problemen en zelfs ziekenhuisopnames voorkomen. Dat is de boodschap in de campagne ‘De eerste keer’, die apothekers 1 januari 2016 lanceren om uit te leggen wat apotheekzorg inhoudt en om agressie aan de balie tegen te gaan.

De campagne valt samen met de wijziging op de apotheeknota waartoe de Nederlandse Zorgautoriteit dit najaar besloot nadat bleek dat patiënten niet begrepen waarom ze circa 6 euro moesten betalen voor het ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit gesprek moest sinds 1 januari 2014 apart op de nota vermeld worden wanneer een medicijn voor het eerst werd meegegeven. Daarvoor maakte het gesprek deel uit van de totale apotheekzorg bij een eerste medicijnverstrekking. Vanaf 1 januari 2016 is dat opnieuw het geval.

‘We zijn blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit de splitsing in het tarief heeft teruggedraaid’, aldus voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP. ‘Het tarief voor apotheekzorg viel niet meer uit te leggen. Apothekers verdienen hun brood al lang niet meer met de verkoop van medicijnen, maar met de zorg die zij leveren. Die zorg is essentieel, vooral de eerste keer dat een patiënt het middel mee krijgt. Dan checkt de apotheker of de dosering klopt, of het middel veilig is bij deze specifieke patiënt en of er geen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen. Dat leidt tot 40.000 receptaanpassingen per dag. Die eerste keer geeft de apotheker of de apothekersassistent ook mondeling informatie, in het zogenoemde begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Dat gesprek is verplicht. Als een patiënt het weigert, zal een apotheker het medicijn in principe niet meegeven.’
————-

Apothekers passen 10 miljoen recepten per jaar aan

Veertigduizend keer per dag en tien miljoen keer per jaar passen apothekers recepten van huisartsen, specialisten en verpleegkundigen aan. Dat stelt apothekersorganisatie KNMP bij de aftrap van een nieuwe campagne. Daarin wordt onder meer de zes euro die patiënten betalen voor het verplichte ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ toegelicht.

 

Met de campagne wil de KNMP agressie aan de balie tegengaan. Volgens de apothekersorganisatie veroorzaakte de vermelding van de zes euro – per 1 januari 2014 verplicht apart vermeld op de nota – voor veel onrust aan de balie. Ook kwam er in 2014 een recordaantal klachten binnen bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek, waarbij de meestvoorkomende klachten gingen over de kosten van het begeleidingsgesprek.

Volgens de voorzitter van de KNMP viel het bedrag ‘niet goed uit te leggen’, terwijl patiënten die uit kostenoverwegingen het gesprek weigeren het medicijn in principe niet meekrijgen. Per 1 januari heeft de NZa de aparte vermelding teruggedraaid. Het bedrag zal weer worden verwerkt in het tarief voor de totale apotheekzorg bij een eerste medicijnverstrekking, waarbij bijvoorbeeld ook dosering en wisselwerking worden gecontroleerd.

Volgens de KNMP verdienen de apothekers hun brood met die zorg en allang niet meer met de verkoop van medicijnen.

Simone Paauw @spaauw