Welkom op SIN-NL.ORG


Social justice activist journalism to improve position of victims of medical errors
Personal responsibility is a moral obligation

SIN-NL wijst artsen op hun verantwoordelijkheid en hun zorgplicht basis van de arts-patiënt relatie, zie art 453 Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO. SIN-NL wil eerlijkheid over medische fouten en herstelbehandeling voor de slachtoffers, structureel en individueel, op basis van de feiten en dialoog. Openheid over medische fouten loont: zie Medisch Contact.

Adviezen bij gesprekken met artsen:

Lees belangrijke informatie op: www.medischedossiers.com, www.medischtuchtcollege.org en over falend toezicht op zorgverleners: www.inspectiegezondheidsz.org

Herman Raaphorst Boek Een klein deurtje dat weer open kon. Slachtoffer van ernstige medische fouten van longartsen die dankzij een adequate respectvolle longoperatie door een buitenlandse arts nog leeft. Hij beschrijft hoe artsen in Nederland hun eigen belang boven het belang van de patiënt stellen. Hij geeft weer hoe Nederlandse artsen na de operatie hem weigeren als patiënt in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO.


De leugens van dr Kuks en corrupte rechters: het bewijs

Film door stichting SIN-NL waarin met woorden en documenten:
– de leugens van dr Kuks aangetoond worden, alsmede
– vriendjespolitiek door corrupte rechters, waardoor Kuks gesteund wordt.

Falend neuroloog J. Kuks UMC Groningen schendt beroepsgeheim en verzwijgt medische fout: www.drkuks.com en www.jankuks.com.

Kerstboodschap voor falend neuroloog Kuks 2015
Open brief aan Jan Kuks, Wilma Weenink, Walter, Arthur en Pauline 14 jan. 2014

Waarom werkt Prof dr D. Poldermans sinds 2012 bij Spijkenisse MC? Hij is nb wegens fraude ontslagen bij het Erasmus MC in 2011! Waarom weigert de Inspectie Gezondheidszorg info en actie? Kijk Zembla 11.2.2015  NPO2 20.25 u en lees SIN-NL doofpotdossier

Waarschuwing

Advocaten, letselschadebureau’s en rechtsbijstandverzekeraars beogen veelal geldelijk gewin in plaats van adequate belangenbehartiging van slachtoffers van medische fouten. Contacteer SIN-NL voor informatie oa over Beer advocaten, SAP advocaten, Groenendijk en Kloppenburg advocaten, Drost letselschadebureau.