SIN-NL ter verbetering van de positie slachtoffers van medische fouten

-Social justice activist journalism to improve position of victims of medical errors-

SIN-NL wijst artsen op hun verantwoordelijkheid en hun zorgplicht basis van de arts-patiënt relatie,
zie art 453 Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO .
SIN-NL wil eerlijkheid over medische fouten en herstelbehandeling voor de slachtoffers, structureel en individueel, op basis van de feiten en dialoog. Openheid over medische fouten loont:
zie Medisch Contact

Adviezen bij gesprekken met artsen
Bereid U voor: na de medische fout Adviezen SIN-NL na de medische fout
Leidraad SIN-NL medische foutenChecklist aanwijzingen medische fouten

Lees belangrijke informatie op:
www.medischedossiers.com , www.medischtuchtcollege.org en  over falend toezicht op zorgverleners:  www.inspectiegezondheidsz.org

Falend neuroloog J. Kuks UMC Groningen schendt beroepsgeheim en verzwijgt medische fout :
www.drkuks.com en www.jankuks.com
Open brief aan Jan Kuks, Wilma Weenink, Walter, Arthur en Pauline 14 jan. 2014

Waarom werkt Prof dr D. Poldermans sinds 2012 bij Spijkenisse MC? Hij is nb wegens fraude ontslagen bij het Erasmus MC in 2011! Waarom weigert de Inspectie Gezondheidszorg info en actie? Kijk Zembla 11.2.2015  NPO2 20.25 u en lees SIN-NL doofpotdossier

Rapport Rekenkamer 2013 bron: www.zorgvisie 31 miljoen subsidie in vijf jaar en 93% van kwaliteitsindicatoren zegt niets over uitkomsten zorg

Onderzoeksraad voor Veiligheid 2013: patienten zijn niet veilig in ziekenhuizen: jaarlijks 2000 doden en 38.000 (schatting) gewonden en invaliden door vermijdbare dus onnodige medische fouten door artsen in ziekenhuizen in Nederland. Over het aantal medische fouten door huisartsen is ivm gebrek aan registratie weinig bekend.

Waarschuwing:
Advocaten, letselschadebureau’s en rechtsbijstandverzekeraars beogen veelal geldelijk gewin in plaats van adequate belangenbehartiging van slachtoffers van medische fouten.
Contacteer SIN-NL voor informatie oa over Beer advocaten, SAP advocaten, Groenendijk en Kloppenburg advocaten, Drost letselschadebureau.

Lees het e-boek door Jacoba T. den Engelsman Mijn ervaring, de feiten, hoe ik zogenaamd borstkanker kreeg, na een val met mijn fiets en hoe de foute diagnose is vastgesteld.:
Het betreft een openhartig, indrukwekkend, puur ego-document over medische disfunctioneren en medische mishandeling. Waarschuwing: Op de omslag van dit boek staat een schokkende foto.

De Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland hebben herhaaldelijk erkend dat de medische sector vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geeft aan slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden en hebben hun excuses aangeboden. Artsen verzwijgen medische fouten nog steeds en zwijgen de slachtoffers letterlijk en figuurlijk dood, ondanks verplichtingen van de WGBO

Volgens professor René Amalberti registreert 98% van de artsen medische fouten niet. Dit cijfer geldt wereldwijd. Over de resultaten van medische behandelingen van ziekenhuizen, huisartsen en andere sectoren van de gezondheidszorg is vrijwel niets bekend. Uit angst voor procedures noteren artsen hun medische fouten nauwelijks in de patientendossiers, Mr Legemaate oud-jurist artsenorganisatie KNMG. Wetenschappers erkennen dat 50% herhalingsfouten zijn. Deze fouten zijn vermijdbaar en verwijtbaar.

De situatie is zorgwekkend. De gehele medische sector en de Inspectie Gezondheidszorg laten slachtoffers aan hun lot over, geven geen eerlijke informatie en weigeren adequate medische hulp, zoals zij zelf volmondig toegaven. Het handelen van de medische sector en de Inspectie Gezondheidszorg is strafbaar volgens de Nederlandsewet.
Dit vormt de aanleiding voor de ongoing campagne Eerlijkheid Medische Fouten nu!,
het opstellen van de zwarte lijst en het publiceren van het Zwartboek.

Het is duidelijk dat artsen te weinig lering trekken uit hun fouten.
Volgens de Rekenkamer Rapport Implementatie Kwaliteitswet Zorginstellingen (2009) faalt zowel de zelfregulatie van de medische sector als het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg. Ook is er onvoldoende inzicht in de risico’s voor patienten. De Europese Commissie schat dat bij 10% van de medische behandelingen fouten optreden en dus worden in Nederland jaarlijks 160.000 mensen slachtoffer van medische fouten in ziekenhuizen. 50% tot 75% der fouten is vermijdbaar en verwijtbaar, Willems 2004.